Post Image

Viittomakieli eri maissa

Monesti kysytään ovatko viittomakielet samanlaisia kaikissa maissa. Vastaus on että eivät todellakaan ole. Ne voivat erota hyvinkin paljon toisistaan ja viittomakieltä käyttävillä voi olla vaikeuksia ymmärtää toisiaan eri maiden välillä. On mielenkiintoista että jopa ne maat jotka muuten sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin tai ovat kulttuuriltaan samantapaisia voivat kuitenkin erota suuresti viittomakieleltään. Eri maat ovat saaneet vaikutteita […]

Post Image

Braille-kirjainten aakkoset

Joten, mitä braille kysyt? Braille on järjestelmä, jolla luetaan ja kirjoitetaan omalla kielelläsi ilman näkymää ja jonka avulla sokeutta ja näkövammaisia ​​ihmisiä voi lukea ja kirjoittaa. Louis Braillen 1800-luvun lopulla jalostettua ranskalaista armeijan kapteeni Charles Barbier on kehittänyt sen, jotta hänen upseerinsa voisivat lukea taistelukomentoja yöllä ilman kynttilänvaloa. Braillejä voidaan kirjoittaa englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, […]

Post Image

Erilaiset merkkikielet

Erilaisia kieliä löytyy maailmasta melkein yhtä paljon, kuin maitakin. Suurimalla osalla maista on oma kielensä, jotka poikkeavat toisistaan suullisesti ja kirjallisesti.

Post Image

Maailman viittomakielet

Viittomakielet ovat itsenäisiä kieliä, jotka ovat syntyneet kuurojen henkilöiden kommunikaation tarpeisiin. Se muodostuu erilaisista viesteistä, joita keskustelijat vaihtavat keskenään. Viestit muodostetaan käsimuotojen, käsien, suun ja kehon liikkeiden sekä ilmeiden avulla. Myös kämmenien ja sormien suunta viitonnassa vaikuttaa sanomaan. Usein viittomakieli on puhujansa äidinkieli.

Post Image

Makaton auttaa kommunikoimaan

Viittomakieli on sopiva kommunikaation muoto usealle kuurolle ja kuulovammaiselle. Joskus on kuitenkin tilanteita, että henkilö ei ole kykenevä fyysisesti tai muuten käyttämään normaaleja viittomia. Suomessa käytössä on niin sanotut tukiviittomat, mutta Isossa Britanniassa on kehitetty järjestelmä nimeltä Makaton, joka auttaa henkilöitä kommunikoimaan.

Post Image

Viittomakieli ja semiotiikka

Viittomakieli, kuten hyvin tiedämme, on käsin suoritettavaa kommunikaatiota, jota pääsääntöisesti käyttävät kuurot, kuulovammaiset ja heidän sukulaisensa ja ystävänsä. Jokaisella kielialueella on oma erityinen viittomakieli, joten esimerkiksi suomalaiset viittomat ovat hyvin erilaisia vaikkapa englantilaisista.

Post Image

Uusi Trendi ASMR Valloittaa Maailmaa osa 2

ASMR kuuntelijat kertovat hyvistä kokemuksistaan avoimesti. Osa tuntee kihelmöintiä, osa vajoaa heti johonkin meditatiiviseen tilaan, osa tuntee äänet joka lihaksellaan ja osalla tulee itkun ja naurun ja muiden tunteiden sekoituksia.

Post Image

Kuuroilla on rikas kulttuuri

Suomi on kielenä minimaalisen pieni verrattuna muihin maailmassa puhuttuihin kieliin. Silti tai juuri siitä syystä meillä on vahva itsetunto, ja voimakas suomalaisuuden kulttuuri, johon me tunnumme kuuluvamme. Samaan tapaa voisi ajatella kuurojen kulttuuria, jonka perustana on viittomakieli ja joka on vähemmistö suomenkielisten keskuudessa.

Post Image

Uusi Trendi ASMR Valloittaa Maailmaa osa 1

Maailma on täynnä erilaisia trendejä. Nyt uusimpana on noussut esille ASMR, joka valloittaa ympäri maailmaa ja on alkanut jalkautua myös Suomeenkin. Ensi näkemällä tämä uusi trendi laji saattaa vaikuttaa todella erikoiselta ja kummalliselta. Mutta sille kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus, sillä asiassa on myös tieteellinen ja tutkittu puoli. Hyppää ASMR:sän maailmaan ja koe jotain uutta ja […]

Post Image

Korvaako sisäkorvaistute viittomakielen tarpeen?

Sisäkorvaistute on kuuroille tai erittäin huonokuuloisille suunnattu kuuloa korvaava laite, joka vaatii kirurgisen toimenpiteen sen asennukseen. Se ei korvaa tavallista kuuloa, mutta sen avulla useimmat pystyvät kommunikoimaan puheen avulla. Sisäkorvaistute voidaan asentaa kaiken ikäisille ihmisille, mutta eniten hyötyä siitä on lapsille.