Post Image

Makaton auttaa kommunikoimaan

Viittomakieli on sopiva kommunikaation muoto usealle kuurolle ja kuulovammaiselle. Joskus on kuitenkin tilanteita, että henkilö ei ole kykenevä fyysisesti tai muuten käyttämään normaaleja viittomia. Suomessa käytössä on niin sanotut tukiviittomat, mutta Isossa Britanniassa on kehitetty järjestelmä nimeltä Makaton, joka auttaa henkilöitä kommunikoimaan.

Post Image

Viittomakieli ja semiotiikka

Viittomakieli, kuten hyvin tiedämme, on käsin suoritettavaa kommunikaatiota, jota pääsääntöisesti käyttävät kuurot, kuulovammaiset ja heidän sukulaisensa ja ystävänsä. Jokaisella kielialueella on oma erityinen viittomakieli, joten esimerkiksi suomalaiset viittomat ovat hyvin erilaisia vaikkapa englantilaisista.

Post Image

Kuuroilla on rikas kulttuuri

Suomi on kielenä minimaalisen pieni verrattuna muihin maailmassa puhuttuihin kieliin. Silti tai juuri siitä syystä meillä on vahva itsetunto, ja voimakas suomalaisuuden kulttuuri, johon me tunnumme kuuluvamme. Samaan tapaa voisi ajatella kuurojen kulttuuria, jonka perustana on viittomakieli ja joka on vähemmistö suomenkielisten keskuudessa.

Post Image

Korvaako sisäkorvaistute viittomakielen tarpeen?

Sisäkorvaistute on kuuroille tai erittäin huonokuuloisille suunnattu kuuloa korvaava laite, joka vaatii kirurgisen toimenpiteen sen asennukseen. Se ei korvaa tavallista kuuloa, mutta sen avulla useimmat pystyvät kommunikoimaan puheen avulla. Sisäkorvaistute voidaan asentaa kaiken ikäisille ihmisille, mutta eniten hyötyä siitä on lapsille.

Post Image

Opetusvideot viittomakielen opetuksessa

Viittomakieli on kuurojen ja heidän perheensä sekä ystäviensä käyttämä kieli. Jokaisella maalla ja jopa alueella on oma viittomakielensä, kuten myös eri sukupolvet käyttävät hieman erilaista viittomakieltä. Visuaalisena kielenä sitä on hankala opiskella kirjoista, joten erityyppiset kurssit, koulutukset, aplikaatiot ja videot ovat parasta materiaalia sen oppimiseen.

Post Image

Viittomakielen opiskelu ja opettaminen

Kuten muissakin kielissä, motiivit viittomakielen opiskeluun ovat henkilökohtaisia ja vaihtelevat ihmisestä toiseen. Kuurona syntyneet oppivat viittomakielen äidinkielenään, yleensä kuurojen perhe ja usein ystävät opiskelevat viittomakieltä, ja jotkut haluavat opiskella itselleen ammatin viittomakielen tulkkina.

Post Image

Kuurot kommunikoivat useilla tavoilla

Meitä kuulevia usein jännittää kommunikoida kuurojen kanssa. Emme ole ihan varmoja, osaavatko he lukea huulilta vai pitäisikö käyttää kännykkää apuna. Ehkä heillä on kuulolaite tai implantti, ja he kuulevat kaiken niinkuin kuulevatkin ihmiset? Viittomaan ei nyt ainakaan aleta, sehän on ihan oma merkkikieli, eikä sitä nyt tunnissa opi.

Post Image

Taktiilin viittomakielen kuningatar Keller

Jos kuurous tai kuulon menetys onkin traagista useiden ihmisten mielestä, kuvittele tilannetta, jossa sekä kuulo- että näköaisti ovat molemmat menneet. Kuuroille viittomakieli antaa mahdollisuuden kommunikoida ja sokeat pystyvät kuulemaan ja puhumaan, mutta kuurosokeus asettaa henkilölle lähestulkoon mahdottomalta tuntuvan informaatio ongelman.

Post Image

Viittomakieli ja viihde

  Viihde on tapa rentoutua ja paeta stressiä ja arkea. Me kaikki tarvitsemme hieman eskapismia elämään aina silloin tällöin, riippumatta omista kyvyistämme tai aisteistamme.

Post Image

Koko, viittomakielinen gorilla

Eläimet oppivat kieltä, jos niille toistetaan tiettyjä sanoja tarpeeksi monta kertaa. Koirat istuvat ja antavat tassua, tottelevat nimeä ja älykkäimmät rodut tunnistavat useita erityyppisiä käskyjä. Mutta, lemmikit eivät pysty kommunikoimaan takaisin. Papukaijat voivat oppia toistamaan tiettyjä sanomia tai lauseita, mutta se ei valitettavasti kerro mitään niiden sielunmaisemasta.