visualaccess

Viittomakieli on kuurojen tapa kommunikoida keskenään ilman puhumista. Viittomakielessä kommunikaatio tapahtuu käsien, ilmeiden ja eleiden avulla, joilla luodaan sanoja. Suomessa on arvioiltaan 3100 äidinkielenään Suomen viittomakieltä käyttävää henkilöä. Nämä ovat joko kuuroja tai huonokuuloisia, joille normaali puheella käytävä keskustelu on mahdotonta. Muita viittomakielen puhujia on kuurotyöntekijät, viittomakielentulkit, viittomakielisten omaiset, ystävät, työkaverit ja muut kieltä harrastavat, […]

Post Image.

Viittomakieli ja sen tulkkaus

Olet varmasti, jolloinkin elämässäsi nähnyt, kun viittomakieltä puhutaan; nykyäänhän esimerkiksi televisiossa on omat uutiset viittomakielellä, ja onpa meillä Suomessa viittomakielinen hiphop -muusikkokin, räppäri Signmark eli Marko Vuorenheimo, joka on taiteensa avulla tuonut viittomakieltä esille. Mutta minkälainen kieli on viittomakieli, miten sen voi oppia, ja kuinka voi tulla viittomakielen tulkiksi? Lähdetään hieman katsomaan, mitä tiedämme aiheesta. […]

Post Image.

Viittomakieli eri maissa

Monesti kysytään ovatko viittomakielet samanlaisia kaikissa maissa. Vastaus on että eivät todellakaan ole. Ne voivat erota hyvinkin paljon toisistaan ja viittomakieltä käyttävillä voi olla vaikeuksia ymmärtää toisiaan eri maiden välillä. On mielenkiintoista että jopa ne maat jotka muuten sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin tai ovat kulttuuriltaan samantapaisia voivat kuitenkin erota suuresti viittomakieleltään. Eri maat ovat saaneet vaikutteita […]

Post Image.

Braille-kirjainten aakkoset

Joten, mitä braille kysyt? Braille on järjestelmä, jolla luetaan ja kirjoitetaan omalla kielelläsi ilman näkymää ja jonka avulla sokeutta ja näkövammaisia ​​ihmisiä voi lukea ja kirjoittaa. Louis Braillen 1800-luvun lopulla jalostettua ranskalaista armeijan kapteeni Charles Barbier on kehittänyt sen, jotta hänen upseerinsa voisivat lukea taistelukomentoja yöllä ilman kynttilänvaloa. Braillejä voidaan kirjoittaa englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, […]

Post Image.

Erilaiset merkkikielet

Erilaisia kieliä löytyy maailmasta melkein yhtä paljon, kuin maitakin. Suurimalla osalla maista on oma kielensä, jotka poikkeavat toisistaan suullisesti ja kirjallisesti.

Post Image.

Maailman viittomakielet

Viittomakielet ovat itsenäisiä kieliä, jotka ovat syntyneet kuurojen henkilöiden kommunikaation tarpeisiin. Se muodostuu erilaisista viesteistä, joita keskustelijat vaihtavat keskenään. Viestit muodostetaan käsimuotojen, käsien, suun ja kehon liikkeiden sekä ilmeiden avulla. Myös kämmenien ja sormien suunta viitonnassa vaikuttaa sanomaan. Usein viittomakieli on puhujansa äidinkieli.

Post Image.

Makaton auttaa kommunikoimaan

Viittomakieli on sopiva kommunikaation muoto usealle kuurolle ja kuulovammaiselle. Joskus on kuitenkin tilanteita, että henkilö ei ole kykenevä fyysisesti tai muuten käyttämään normaaleja viittomia. Suomessa käytössä on niin sanotut tukiviittomat, mutta Isossa Britanniassa on kehitetty järjestelmä nimeltä Makaton, joka auttaa henkilöitä kommunikoimaan.

Post Image.

Viittomakieli ja semiotiikka

Viittomakieli, kuten hyvin tiedämme, on käsin suoritettavaa kommunikaatiota, jota pääsääntöisesti käyttävät kuurot, kuulovammaiset ja heidän sukulaisensa ja ystävänsä. Jokaisella kielialueella on oma erityinen viittomakieli, joten esimerkiksi suomalaiset viittomat ovat hyvin erilaisia vaikkapa englantilaisista.

Post Image.

Uusi Trendi ASMR Valloittaa Maailmaa osa 2

ASMR kuuntelijat kertovat hyvistä kokemuksistaan avoimesti. Osa tuntee kihelmöintiä, osa vajoaa heti johonkin meditatiiviseen tilaan, osa tuntee äänet joka lihaksellaan ja osalla tulee itkun ja naurun ja muiden tunteiden sekoituksia.

Post Image.

Kuuroilla on rikas kulttuuri

Suomi on kielenä minimaalisen pieni verrattuna muihin maailmassa puhuttuihin kieliin. Silti tai juuri siitä syystä meillä on vahva itsetunto, ja voimakas suomalaisuuden kulttuuri, johon me tunnumme kuuluvamme. Samaan tapaa voisi ajatella kuurojen kulttuuria, jonka perustana on viittomakieli ja joka on vähemmistö suomenkielisten keskuudessa.