Erilaiset merkkikielet

Erilaisia kieliä löytyy maailmasta melkein yhtä paljon, kuin maitakin. Suurimalla osalla maista on oma kielensä, jotka poikkeavat toisistaan suullisesti ja kirjallisesti.

Erilaiset merkkikielet

Usein kielet saattavat olla hyvinkin samanlaisia ja taas päinvastoin hyvinkin erilaisia. Tämä vaihtelee täysin kielestä ja siitä, että mihin kieleen kyseistä kieltä verrataan. Osassa kielissä myös puheen lisäksi kirjaimisto, saattaa erota muiden maiden kirjaimistosta. Tämä tarkoitta sitä, että kielessä ei ole käytössä länsimaalaisia kirjaimia, vaan teksti tuotetaan käyttäen erilaisia merkkejä ja kirjaimia. Suurella osalla maista on myös käytössä kirjaimia, joita ei löydä mistään muualta kuin kyseisestä maasta ja sen lähistöltä. Esimerkiksi Suomessa käytössä olevat kirjaimet ä ja ö löytyvät pelkästään skandinaavisesta kirjoituksesta, lisäksi esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa on taas käytössä kirjaimet æ ja ø, joita ei ole käytössä missään muussa kielessä. Tässä ääripäät poikkeavuuksinaan ovat taas kielet, joissa koko kirjaimisto on korvattu erilaisilla kirjaimilla tai merkeillä. Tämä on itse asiassa hyvinkin yleistä ja melkein jokaisessa Aasian maassa kirjakommunikaatio tapahtuu erilaisten merkkien avulla, joilla on omat merkityksensä. Usein myös Arabian ja Lähi-idän maissa on käytössä oma kirjaimistonsa, jonka oppimiseen menee oma aikansa. Länsimaalaiseen kirjaimistoon tottuneelle se saattaa olla jopa erittäin vaikeaa. Kielellisten merkkien lisäksi on käytössä erilaisia merkkikieliä kuten koodauskieli, jolloin tietokonetta ymmärretään pelkän koodin avulla. Myös improvisaatio lasketaan osallaan merkkikieleksi, tällöin kokonaisen teatterielämyksen pystyy tekemään käyttäen pelkästään kehonkieltä.

Viittomakieli

Oikeastaan, erilaisia merkkikieliä riittää loputtomiin. Joskus myös merkkikieli tapahtuu kirjoittamisen sijaan käsillä, jolloin eri tunteet ja ilmaisut kerrotaan käyttämällä erilaisia käsimerkkejä. Näistä tärkein on varmasti viittomakieli. Viittomakieli on kansainvälinen kieli, jota käytetään kommunikointiin puheen sijasta, erilaisia viittomakieliä on maailmassa noin sata kappaletta. Nämä eroavat tosistaan viittomistolta ja kieliopilta, kuitenkin pitäen jonkin asteiset samankaltaisuudet keskenään. Samankaltaisuudet ovat tärkeitä pitää, nimittäin se auttaa erikielisten viittojien kommunikoinnissa keskenään. Viittomakielessä puhe korvataan käyttämällä erilaisia visuaalisia kieliä, joissa kommunikoinnin apuna käytetään kehon ja käsien liikkeitä, sekä erilaisia ilmeitä tunteiden ilmaisuun. Viittomakieli ei myöskään ole pelkkä tapa esittää puhuttua kieltä, vaan se lasketaan aivan omaksi kielekseen. Tämä on usein käyttäjänsä äidinkieli ja sitä opiskellaan samalla tavalla kuin muitakin äidinkieliä. Viittomakieli on kehitetty kuurojen yhteisössä helpottamaan kommunikointia toisten ihmisten kanssa. Usein viittomakieli tulee osaksi jokapäiväistä kieltä kuuroille, huonokuuloisille, kuurojen omaisille ja ystäville, kuurotyöntekijöille, tukijoille ja tulkeille. Näiden lisäksi jokaisella on tietenkin oma mahdollisuus oppia kieltä. Viittomakieli on erittäin vanha kieli, jota on käytetty niin kauan kuin kuuroja on ollut maapallolla. Oikeastaan joidenkin tukijoiden mukaan viittomakieltä käytettiin jo ennen puhetta. Viittomakieli on kuitenkin hyvinkin moniulotteinen käsite ja pelkän kielellisen kommunikaation lisäksi, erilaisia viittomakieliä syntyy myös kuulevien yhteisöissä. Tämä on kuitenkin enemmänkin merkkijärjestelmä, jolla ilmaistaan tiettyjä asioita. Nämä erilaiset viitotut merkkikielet ovat ikivanhoja ja jo esimerkiksi Amerikan intiaanit käyttivät heimojen välisessä viestinnässä viitottua kieltä, silloin kun heimojen väliset kielet poikkesivat toisistaan. Nykypäivänä taas kuulevien yhteisöissä merkkikieliä käyttävät esimerkiksi erilaiset salaseurat ja rikolliset, joiden merkit ovat käsien liikkeitä. Usein myös tilanteisiin, joissa puhe on mahdotonta, on luotu erilaisia viitottuja merkkejä. Tällaisia ovat esimerkiksi sukelluksessa käytettävät käsimerkit.

Viittomakieli

Erilaiset käsillä tehdyt merkit saattavat olla myös peräisin kulttuurista, jolloin puheen lisäksi keskustelussa käytetään käsiä avustamassa puhetta. Esimerkiksi, Italiassa puheen lisäksi käytetään voimakkaasti erilaisia käsimerkkejä, joiden avulla pystytään jopa ilmaisemaan monimutkaisia asioita ilman puhetta.