Tervetuloa Visual Access –sivustolle!

Tämä sivu on tietopankki saavutettavuudesta ja esteettömän viittomakielisen tiedon tuottamisesta. Sivusto toimii tiedonlähteenä sekä esteettömyysasioiden parissa työskenteleville että viittomakielisille itselleen.

Palvelusta löydät tietoa viittomakielisten kielellisistä oikeuksista sekä neuvoja kääntämisestä ja materiaalin tuottamisesta viittomakielelle.

Verkkopalvelun ovat toteuttaneet Suomenruotsalaisten viittomakielisten liitto ja VisualBridge Uusimaa. Se on osa Accola-hanketta, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys RAY.

Mitä on visuaalinen saavutettavuus?

Visuaalisella saavutettavuudella viitataan siihen, että jokin toiminta, paikka tai palvelu on myös toimintarajoitteisten henkilöiden käytettävissä. Tiedon saavutettavuus on tärkeä osa ihmisen arkea, ja sitä voidaan edistää esimerkiksi tuottamalla viittomakielisille tietoa heidän omalla kielellään. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi viittomakielisten videoiden avulla.

Tämä sivusto tarjoaa lisätietoa saavutettavien verkkopalveluiden luomisesta.

LUE LISÄÄ

Keitä ovat viittomakieliset?

Viittomakieli on visuaalinen kieli, jonka viestimiseen käytetään käsiä ja kehon kieltä. Kielellä on oma kielioppinsa ja jokaisella maalla oma viittomakielensä. Kieltä käyttävät sekä kuurot että kuulovammaiset, mutta myös kuulevat. Viittomakielisillä on oltava oikeus saada tietoa omalla kielellään voidakseen osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisina kansalaisina.

LUE LISÄÄ

Esite

Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä

Materiaali

 

{

Opas

 

Opasta ”opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä”
Laajempi versio

Materiaali

 

”Produktion av information på teckenspråk”

”Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä”