Länkar om tillgänglighet

Essi – Kurs i tillgänglig innehållsproduktion (på finska)
En virtuell kurs producerad av Jyväskylä universitet om hur man producerar tillgängligt webbinnehåll.

esteeton.fi
En informationsdatabas om tillgänglighet (med information mest på finska). Behandlar främst tillgänglighet i den fysiska miljön, följer upp nyheter om byggande och har en kalender som listar evenemang kring tillgänglighet.

Kommunikationsministeriet om tillgänglighet inom kommunikationstjänster (på finska)
Information om kommunikationsministeriets arbete för att främja tillgänglighet. Ministeriets åtgärdsprogram för att främja informationssamhällets tillgänglighet kan även läsas på sidan.

THL:s lista på standarder och rekommendationer för elektroniska tjänsters tillgänglighet (på finska)
THL:s lista över de internationella standarder och nationella rekommendationer som styr tillgänglighetsarbetet i Finland.