Kravprofil för teckenspråksfilmer på webbsidor

Fysisk/teknisk användbarhet

Önskemål/krav Kommentar
Att teckenspråkssymbolen används Symbolen finns tillgänglig på www.sdr.org
Att en samlingssida används Med kategorisk indelning och senaste upplagda först
Filmerna märks med datum och längd Även ändringsdatum
Filmen bör visas direkt på webben Strömmad film
Teckenspråk skall finnas under fliken med andra språk Detta är en tydlig markering som understöds av den nya språklagen
Filmerna bör placeras intill motsvarande innehåll Även en samlingssida bör finnas. Filmerna bör kunna hittas både i sin kontext och som fristående video
Kommande standard HTML5 Detta innebär att användaren inte behöver ladda in en plug-in, som t.ex. Flash, för att kunna spela upp filmen
Möjlighet till helskärmsvisning
När användaren kommer till en text på webbplatsen, bör den vara försedd med en teckenspråkssymbol, som öppnar upp en filmruta för att spela upp en teckenspråksversion Möjligt genom javascript-baserade open source-programmet Jqery


Visuell användbarhet

Önskemål/krav Kommentar
Filformatet skall vara plattformsoberoende
Behaglig enfärgad bakgrund
Storleken på filmen minst 480*270 (16:9 format) Filmen bör vara av HD kvalitet
Tydliga kontraster Undvika händer mot hud
Väl synliga händer och ansikte
Gärna text som stöd


Språklig användbarhet

Önskemål/krav Kommentar
Den språkliga kompetensen bör definieras och efterföljas Enligt Europarådets referensram för språk krävs minst nivå C1 i både svenska och teckenspråk för att uppfylla kraven på kompetent språkanvändning
Tydligt svenskt teckenspråk i normalt tempo
Översättningsarbetet bör följa EMT-direktiven European masters of translation-kvalitetsmärkningen omfattar sex kompetensområden, som de som genomgått EMT-programmet bör besitta. Till dessa bör tilläggas förmåga till medial presentation och mediateknisk kompetens

 

Allmänt

Information på teckenspråk uppdateras regelbundet Ofta uppdateras texten, dock ej filmens innehåll
Sammanfattning eller översättning i fulltext När det är fråga om sammanfattning bör detta anges
Språkrådets vägledning för flerspråkig information sprakochfolkminnen.se/sprak/sprak-och-it/tillganglighet-och-it/vagledningen-for-flersprakig-information.html
E-delegationens webbriktlinjer www.webbriktlinjer.se
Längd på filmen Av praktiska skäl, med tanke på nedladdning och användaren, bör inte filmerna vara alltför långa, 2–10 minuter
God bildkvalitet Kräver en definition som hl teckenspråk finns tillgänglig t ersionilmrutas siitä, miksi sisältöjä tulee kääntää viittomakielelle, saatavilla XX verkkosivuåller tid och är plattformsoberoende
Information En tillgänglig förklaring för varför texter bör översättas till teckenspråk finns på SDR:s webbsida