Visualaccess

Denna webbplats är producerad av Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. projekt Accola och VisualBridge Nyland i samarbete under åren 2013-2015.
Webbplatsen är finansierad av Penningautomatföreningen (RAY) och Europeiska Socialfonden.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ansvarar för webbplatsens innehåll.
Layout och webbdesign har gjorts av Moxio Ab.
Videoöversättning och produktion gjordes av Moxio Ab (svenska) och DIAK tolkutbildning i Åbo (finska).

Mer information och frågor om webbplats Visualaccess.fi? Kontakta Finlandssvenska teckenspråkiga r.f: info@dova.fi