Välkommen till Visual Access!
På den här webbplatsen hittar du information om tillgänglighet och produktion av tillgängligt material på teckenspråk. Sidan är avsedd att fungera som en informationskälla både för teckenspråkiga och myndighetsarbetare som jobbar med att skapa tillgängliga webbplatser.
På sidan finns information om teckenspråkigas språkliga rättigheter och handledning i bl.a. hur texter ska översättas till teckenspråk. Du kan även ladda ner Handboken för produktion av material på teckenspråk.
Denna webbtjänst är producerad av Finlandssvenska teckenspråkiga och VisualBridge Nyland och görs inom ramen för Projekt Accola som stöds av Penningautomatföreningen RAY.
Vad är visuell tillgänglighet?
Med tillgänglighet avses huruvida en verksamhet, plats eller tjänst kan användas av alla, även personer med funktionsnedsättningar.
En viktig aspekt av det vardagliga livet är en persons möjlighet att ha tillgång till information. Detta underlättas genom visuell tillgänglighet, vilket innebär att en webbplats fungerar väl även för personer som använder sig av t.ex. teckenspråk. I praktiken kan detta ske med hjälp av filmer översatta till teckenspråk.
Det finns en hel del riktlinjer för hur man skapar tillgängliga webbplatser.
Ytterligare information om dem finns på denna tjänst.
LÄS MERA
Vem använder teckenspråk?
Teckenspråk är ett visuellt språk som kommuniceras
via händerna och kroppsspråket. Språket har sina egna språkregler och avancerad grammatik.
Varje land har sitt eget teckenspråk. Språket används av döva och personer med nedsatt hörsel, men också t.ex. av hörande. För att de teckenspråkiga kan fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället, behövs information på det egna språket.
LÄS MERA

Broschyr

Produktion av information på teckenspråk

Material

{

Handledning

Handledning av ”produktion av information på teckenspråk”
Större version

Material

”Produktion av information på teckenspråk”

”Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä”