Tillgänglighet

Teckenspråkig tillgänglighet ger möjlighet för en teckenspråkig person att leva utan hinder och vara fullt delaktig i alla livets områden. Den teckenspråkiga personen har rätt att kunna precis som andra medborgare åka med transporter, röra på sig i samhället, kommunicera med omgivningen, få information och annan service på teckenspråk. Likaså akut information och annan information via elektronisk väg ska vara på teckenspråk.

Bra tillgänglighet är just att information och service kan fås på teckenspråk.

 

Källa: artikel 9, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning