Likabehandlingsplanering

Enligt lagen om likabehandling (21/2004) ska myndigheterna i all sin verksamhet målmedvetet och systematiskt främja likabehandling samt ändra på det som förhindrar uppnående av likabehandling. För att lyckas med detta ska myndigheterna utarbeta en likabehandlingsplan.

En likabehandlingsplan är en plan som beskriver hur en myndighet eller annan organisation som arbetsgivare och i sin egen verksamhet överlag

  1. ska främja likabehandling och
  2. förebygga och ingripa i diskriminering

Enligt lagen bör myndigheterna främja likabehandling målmedvetet och systematiskt. Genom att utarbeta en likabehandlingsplan kan myndigheterna lättare ta i hänsyn olika diskrimineringsgrunder, i så som religion, ålder, funktionsvariation och sexuell läggning.

Källa: http://www.yhdenvertaisuus.fi/vad_da_equality_fi/likabehandlingsplanering/