Hyödyllisiä linkkejä esteettömyydestä

Essi – Esteetön sisällöntuotanto
Jyväskylän yliopiston verkkokurssi esteettömien verkkoaineistojen rakentamiseksi.

esteeton.fi
Esteettömyystiedon keskus internetissä. Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä, ajankohtaisia esteettömään rakentamiseen liittyviä uutisia sekä esteettömyystapahtumien kalenteri.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Viestintäpalvelujen esteettömyys
Tietoa liikenne- ja viestintäministeriön saavutettavuutta edistävästä työstä. Luettavissa tietoyhteiskunnan esteettömyyskysymyksiin pureutuva toimenpideohjelma.

THL: Standardeja ja suosituksia koskien sähköisten palveluiden esteettömyyttä
THL:n listaus saavutettavuuteen ohjaavista kansainvälisistä standardeista ja  kansallisista suosituksista.