Yhdenvertaisuus laissa

Uusi yhdenvertaisuuslaki 1.1.2015 alkaen

Uusi laki antaa aiempaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakia sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan (joskaan ei koske yksityiselämää).

Suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Lue lisää oikeusministeriön tiedotteesta 30.12.2014

Yhdenvertaisuuslaki (pdf-tiedosto)

 

Muita muutoksia yhdenvertaisuuslakiin liittyen

– Vähemmistövaltuutettu on ollut 1.1.2015 alkaen yhdenvertaisuusvaltuutettu. Lue lisää sivuilta www.ofm.fi

– Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin.  Lue lisää syrjintälautakunnan tiedotteesta 31.12.2014

– Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseen liittyvät tehtävät ja hankkeet siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön. Myös www.yhdenvertaisuus.fi-sivuston ylläpito siirtyi oikeusministeriöön.

 

Lähde:
http://www.yhdenvertaisuus.fi/?x103997=369575