Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Velvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on suunnitelma, josta käy ilmi, kuinka viranomainen tai muu organisaatio työnantajan roolissa tai toiminnassaan

  1. edistää yhdenvertaisuutta
  2. ehkäisee ja puuttuu syrjintään

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää yhtenvertaisuutta määrätietoisesti ja järjestelmällisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelman avulla viranomaisen on helpompi puuttua syrjintäperusteisiin, kuten uskontoon, ikään, liikuntarajoitteeseen ja seksuaaliseen suuntautumiseen.
Lähde:
http://www.yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu/