Sähköisten palveluiden esteettömyys

Tiedon tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta tosiasiassa tämä harvoin toteutuu. Internet kuitenkin mahdollistaa tiedon tuottamisen kaikille kielellisiin haasteisiin, ikään, liikuntarajoitteisiin tai teknisiin taitoihin katsomatta.

Sähköisten palvelujen esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikilla on esteetön mahdollisuus asioida palveluissa, joiden käyttö edellyttää tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä. Esteetön sivusto hyödyntää vakiintuneita käytäntöjä ja suosituksia, ottaa huomioon eri kohderyhmien tekniset taidot ja kyvyn vastaanottaa tietoa.

Esteettömyyden tavoitteena on, että kaikilla ihmisillä on tasavertainen pääsy ja mahdollisuus osallistua aktiivisesti nykyisiin ja tuleviin tietokoneella ja verkossa tapahtuviin toimintoihin. Tätä varten pyritään kehittämällä yleisesti saavutettavia ja käytettäviä tuotteita ja palveluja sekä kuhunkin ympäristöön sopivia tukitoimintoja.

Tekniikka on lähtökohta helppokäyttöisen verkkosivun luomiselle. Vain standardeja seuraamalla ja oikeiden koodien avulla voidaan varmistaa, että myös apuvälineitä hyödyntävät käyttäjät pääsevät käsiksi informaatioon.

Seuraavana tärkeysjärjestyksessä on pedagoginen ote, joka tekee verkkosivun navigoinnista helppoa ja käyttöystävällistä kaikille käyttäjille, tietotekniseen osaamiseen katsomatta. Pedagoginen saavutettavuus viittaa esteettömään lähestymistapaan, joka huomioi käyttäjien tietoteknisen osaamisen kirjon. Olennaista on, että palvelun rakenne ja navigaatiopalkin logiikka auttavat käyttäjän ymmärtämään, mistä hän löytää tarvitsemansa tiedon ja kuinka sivustolla tehdään hakuja. Avainsanoja ovat helppous ja johdonmukaisuus.

Tämän jälkeen huomio tulisi kiinnittää kieleen ja sisältöön. Tällöin puhutaan ymmärrettävyydestä, käytetyistä sanoista ja käsitteistä sekä tavasta puhutella verkkosivun käyttäjää.  Saavutettavalla verkkosivustolla käytetyn  kielen tulee olla selkeää, vaikeat sanat tulee selittää ja tekstissä tulee käyttää kontekstiin sopivia käsitteitä.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen

Tietoyhteiskunnan saavutettavuutta edistetään kansallisin ja kansainvälisin toimenpideohjelmin, standardein ja suosituksin. Siihen ohjaa osin myös sitova lainsäädäntö.

Toimenpideohjelmat
Standardit ja suositukset
Lainsäädäntö

Suomessa tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuutta edistää muun muassa Suomen Design for All -verkosto, jonka toimintaa koordinoivat Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE ja Avaava.