Viittomakielisen videomateriaalin kilpailuttaminen  

Suomessa asuvien viittomakielisten äidinkieli on yleensä suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli. Nämä henkilöt käyttävät kirjoitettua suomen- tai ruotsinkieltä toisena kielenään. Kaikilla on oikeus saada tietoa äidinkielellään ja siksi on tärkeää, että viittomakielisille on tarjolla verkko- ja muita mediasisältöjä heidän omalla kielellään.

Mitä viittomankielisiä käännöstöitä kilpailuttavan tulisi tietää? Alle olemme koonneet neuvoja, jotka pohjautuvat Ruotsin kuurojen keskusliiton ruotsinkielisten verkkosisältöjen tuottajille osoitettuihin kriteereihin.

 

Termistöä viittomakielisen videomateriaalin ostajalle

Viittomakielinen video – kirjoitetun tekstin käännös viittomakielelle, sopii julkaistavaksi esimerkiksi verkossa.

Käännös – Tulkki kääntää suullisia esityksiä ja keskusteluita, kääntäjä kirjallista materiaalia

Viittoja – Henkilö, joka esittää käännetyn tekstin

Viittomakielen symboli – Viittomakielen symbolia käytetään verkkosivuilla ja painetussa aineistossa osoituksena siitä, että tieto on saatavilla myös viittomakielellä. Symboli on ladattavissa Swedish Standards Intituten sivuilta.

EMT:n laatumerkintä – Kääntäjälle suositellaan EMT-laatumerkintää, mikä tarkoittaa kääntäjän suorittaneen eurooppalaisen kääntämisen maisteriohjelman, joka antaa valmiuksia mm. käännöstöiden toteuttamiseen sekä kielellistä ja interkulturaalista osaamista.

 

Kun tilaat viittomakielisen videon:

Määritä käännettävä materiaali

  • Tee kääntäjälle selkoa tekstimäärästä, sen luonteesta ja kohderyhmästä
  • Käytä käännöksen pohjana alkuperäisteosta (ei esim. selkokielistä versiota)

 

Määrittele lopputuloksen laatu

Tilaajan suositellaan hyödyntävän viittomakielisen videomateriaalin laatukriteeristöä saapuneiden tarjousten arvioimiseksi sekä saavutettavuuden ja käytettävyyden takaamiseksi.

  • Video tulee tuottaa HD-tasoisena ja tulee voida katsoa kokonäyttö-tilassa. Suosituksena viimeisin standardi, HTML5 tai vastaavaa.

 

Määrittele toivottu kielellinen osaaminen

Kääntäjien ja viittojien suositellaan hallitsevan sekä käännettävä kieli että kohdekieli vähintään C1-tasolla (sujuva kielen käyttö), Eurooppaneuvoston kielireferenssien mukaisesti. CEN (European Committee for Standardization) suosittelee kuurojen viittojien käyttöä.

 

Määrittele tehtävä

  • On tärkeää määritellä alihankkijalle työn luonne. Tulkkia käytetään ihmisten välisessä suorassa kommunikaatiossa, kun taas kääntäjä luo yhdensuuntaista kommunikaatiota, jonka tulee toimia samalla tavalla kuin alkuperäisteos.

 

Määrittele työhön käytettävä aika

  • Ilmoita, kun työn voi aloittaa ja milloin se tulee olla valmis.

 

Määrittele tarjousten ja valmiin materiaalin läpikäymisprosessi

Kerro, kuinka tarjoukset käydään läpi. Arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi testiyleisöä. Teknisessä laadunvarmistuksessa voidaan käyttää esimerkiksi laadunvarmentamisraportin suosituksia.

 

Määrittele hinta

  • Valtaosa käännöstoimistoista veloittaa valmiiden minuuttien mukaan.
  • Hinnoittelu perustuu tekstin sisältöön, tarkoitukseen, tekstityyppiin ja tuotantoon käytettyyn aikaan.

 

Lähde:
Ruotsin kuurojen keskusliitto (ruotsiksi)