Viittomakielisten verkkovideoiden vaatimusprofiili

Fyysinen/tekninen käytettävyys

Toiveet/vaatimukset Kommentit
Viittomakielisymbolin käyttö Ladattavissa osoitteessa kulttuuriakaikille.info/

saavutettavuus_symboleja_viestintaan_kulttuuria_kaikille_palvelun_symbolipankki

Sisällöt kerätään yhdelle sivulle Kategorinen jako, viimeisin ensin
Videot merkitään päivämäärällä ja pituudella Myös muokkauspäivämäärä
Videon on oltava katsottavissa suoraan verkosta Suoratoisto
Viittomakielen tulee löytyä kielivalikosta Tämä on selkeä, uuden kielilain tukema kannanotto
Videoiden tulee löytyä samaa aihepiiriä käsittelevän sisällön yhteydessä Tämän lisäksi videot tulee kerätä yhteen yhdelle sivulle. Videot tulee löytää molemmilla tavoilla.
Sisältö tukee tulevaa HTML5-standardia Käyttäjän ei tarvitse ladata lisäosaa, kuten Flashia, toistaakseen videon.
Mahdollisuus koko näyttö-tilaan  
Sivustolla vieraillessaan käyttäjän on voitava klikata viittomakielisymbolia, jolloin teksti jakautuu ja video tulee näkyviin Mahdollista käyttää avoimeen koodiin perustuvaa Jquery-javascriptiä

Visuaalinen käytettävyys

Toiveet/vaatimukset Kommentit
Tiedostomuodon tulee olla (teknisestä) alustasta riippumaton  
Miellyttävä, yksivärinen tausta  
Videon koko vähintään 480*270 (16:9-formaatti) Videon tulee olla HD-tasoinen
Selkeät kontrastit Käsiä ihoa vasten tulee välttää
Selkeästi näkyvät kädet ja kasvot  
Tekstiä suositellaan tueksi  

Kielellinen käytettävyys

Toiveet/vaatimukset Kommentit
Kielellinen osaaminen tulee määrittää ja sitä noudattaa Eurooppa-neuvoston kieltä koskevan viitekehyksen mukaan pätevän kielen käyttäjän tulee hallita sekä suomen kieli että viittomakieli vähintään C1-tasolla
Suomenkielinen viittomakieli tulee esittää selkeästi, normaalilla tempolla  
Käännöstyön tulee noudattaa EMT-laatua European Masters of Translation: EMT:n laatumerkintä käsittää kuusi osa-aluetta, jotka EMT-ohjelman läpäisseiden tulee hallita. Tämän lisäksi vaatimuksena esiintymiskyky ja mediatekniikan hallinta

Yleistä

Viittomakielistä sisältöä päivitetään säännöllisesti Usein tekstiosio päivitetään, video jätetään sellaisekseen
Yhteenveto tai kokotekstikäännös Yhteenveto tulee merkitä erikseen
Katso ohjeet monikielisen tiedon tuottamisesta sprakochfolkminnen.se/sprak/sprak-och-it/tillganglighet-och-it/vagledningen-for-flersprakig-information.html (ruotsiksi)
Verkkosisällön saavutettavuusohjeet www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/
Videon pituus Käytännön syistä, lataamisen ja asiakasystävällisyyden vuoksi, videoiden ei tule olla pitkiä, noin 2–10 minuuttia
Hyvä kuvanlaatu Tämä tulee pohjautua teknisestä alustasta riippumattomaan, aikaa kestävään määritelmään
Tieto Palveluntuottajan on tarjottava esteetön selitys siitä, miksi sisältöjä tulee kääntää viittomakielelle, saatavilla THL:n verkkosivuilta thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sahkoisten-palveluiden-esteettomyys