Viittomakielisten videoiden käännösprosessi

Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä, myös vähemmistökieliryhmillä, on oikeus saada yhteiskunnassa palvelua ja tietoa ymmärrettävällä tavalla. Viittomakieliset kuurot tarvitsevat tietoa omalla äidinkielellään eli viittomakielellä, jotta he pystyvät olemaan yhteiskunnan aktiivisia jäseniä.

Viittomakielisessä viestinnässä henkilö välittää tiedon viittomin ja apuna käytetään liikkuvia kuvia. Viittomakielinen käännös täydentää internetsivujen sanallista viestintää. Tieto on siis visuaalista.

Viittomakielinen esittäjä on henkilö, joka esittää tiedon viittomakielellä videolla. Hän on viittomakielinen henkilö, joka hallitsee tekstin kääntämisen viittomakielelle ja voi tukea videon editoinnissa. Parasta on, jos henkilö käyttää viittomakieltä päivittäin ja hänen äidinkielensä on joko suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli.

Lähdemateriaali muodostuu joko tekstistä tai muulla viittomakielellä esitetystä videosta, joka käännetään kohderyhmän viittomakielelle. Lähtökohtana materiaaleja käännettäessä on sopeuttaa ne aina kohderyhmään. Viittomakielisen esittäjän on esimerkiksi tiedettävä, onko tieto suunnattu nuorille vai vanhemmille ihmisille ja voiko esittämistyyli olla kevyt ja persoonallinen vai tuleeko sen olla asiallinen ja tiedottava. Lähdetekstin on oltava alkuperäisessä muodossaan eikä esimerkiksi selkokielisessä muodossa. Näin viittomakielelle käännetystä materiaalista ei tule liian lyhyt, eikä se myöskään menetä keskeistä sanomaansa. Viittomakielelle käännettäessä tekstiä muokataan ja lyhennetään kohderyhmälle sopivaksi.

 

Hyvä muistaa

Viittomakielisen videomateriaalin on välitettävä keskeinen sanoma ja sisältö vastaanottajalle selkeällä tavalla. Viittomakielinen esittäjä voi tarvittaessa selventää käsitteitä, jotta keskeinen sanoma välittyisi parhaalla tavalla. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos kyseisiä sanoja ei tavallisesti käytetä arjessa. Oleellista on kuitenkin, että viittomakielellä voidaan ilmaista yhtä syvällisesti tai kevyesti kuin lähdetekstissäkin. Videota voidaan selkeyttää myös esim. videoon lisättävillä teksteillä.

Verkkosivujen sisällöstä on suositeltavaa kääntää viittomakielelle sellaiset tiedot, jotka ovat luonteeltaan pysyviä. Tällöin ne voidaan säilyttää verkkosivuilla pidemmän aikaa. Yksityiskohtaiset hinta-, aika- ja yhteystiedot voidaan jättää viittomakielisestä sisällöstä pois ja ilmoittaa sen sijaan kulloinkin ajankohtaiset tiedot verkkosivujen tekstisisällössä, erillisessä linkissä tai tekstiruutuna. Viittomakielisellä videolla katsoja ohjataan sitten tarkistamaan tiedot tekstistä/linkistä. Asiakas voi myös esittää toiveita videon graafisesta ilmeestä, kuten värityksestä.

Samalla tapaa kuin tekstiä kirjoitetaan, videota tehdessä tulee pitää mielessä kohderyhmä, julkaisualusta, lähdeaineisto ja toteutuksen tyyli. Jos asiakas voi tilauksen yhteydessä kertoa nämä asiat kääntäjälle, työstä tulee sujuvampaa.

 

Mistä apua?

Viittomakieliseen sisältöön erikoistuneet tuotantoyhtiöt ovat viittomakielisen videomateriaalin tuottamisen asiantuntijoita. Niiltä voi saada tukea viittomakieliseen verkkopalveluun liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi päivitettäessä verkkosivuston osioita. Tällaiset tuotantoyhtiöt hallitsevat viittomakieliseen materiaaliin ja videon laatuun liittyvät tekniset vaatimukset ja muut kriteerit. Niillä on myös käytettävissä kuvausstudiot sekä viittomakielisiä esittäjiä tekstin kääntämiseksi viittomakielelle. Tuotantoyhtiöiltä voi pyytää tarjousta viittomakielisen videon tuottamisesta sekä viittomakieliseen verkkopalveluun liittyvistä tukipalveluista.