Visualaccess

Nämä nettisivut ovat Finlandssvenska teckenspråkiga r.f :n Accola-hankkeen sekä VisualBridge Nylandin yhdessä tuottamat vuosina 2013-2015.

Nettisivut ovat saaneet tukea Raha-automaattiyhdistykseltä sekä Euroopan Sosiaalirahastolta.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. vastaa nettisivujen sisällöstä.
Layout ja websuunnittelu on  Moxio Oy:n tuotantoa.
Videokäännös sekä videotuotanto on Moxio Oy:n tekemä (ruotsiksi) ja DIAK tulkkikoulutus Turun yksikön tekemä (suomeksi).

Haluatko lisää tietoa, vai olisiko kysyttävää nettisivu Visualaccess.fi:sta? Ota yhteyttä Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.:iin: info@dova.fi