Kartläggningens fokus var om tillgänglig information på teckenspråk, hur information och tjänst med teckenspråkig tillgänglighet funkar hos nyländsk sektor. I denna kartläggning listas det tillgänglig information på teckenspråk av webbplats, tjänst och annan verksamhet.

Hur mycket finns tillgänglig information på teckenspråk numera?

I dag har vi inte så stort tillgänglig information på teckenspråk, de webbsidor och tjänster som har information på teckenspråk finns nu i;

 • Finlands Dövas förbund
 • Teckeneko/Finlandssvenska teckenspråkiga rf
 • Suomi.fi
 • Helsingfors stad
 • Kultur för alla
 • SOS-aktuellt
 • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • FPA
 • Nylands museiguide
 • Institutet för de inhemska språken
 • Droglänk (Päihdelinkki på finska)
 • Dövas folkhögskolan
 • Helsingfors regionen
 • Social- och hälsovårdsministeriet

Informationsmaterial på teckenspråk i dessa webbsidor och tjänst är mycket varierande, när en del av information i webbsidor och tjänster erbjuder bara finskt eller finlandssvenskt teckenspråk och på en del hemsidor är det svårt att hitta direkt information på teckenspråk.

Trots de tillgängliga listorna saknas teckenspråkig tillgänglighet med information och tjänst av nästan alla kommuner, myndigheter och offentliga tjänster inom Nyland.

 

Otillgänglighet – vilket orsak? 

I tidigare projekt (Lyktan, Kompetens och Signwebb) noteras det om svårigheter att informera om teckenspråkig tillgänglighet, när tidigare projektledare har kämpat för att förbättra tillgänglighet genom teckenspråkiga hos myndigheter och offentliga tjänster. De största problemen är brist på handledning, kunskap och sammanställande relation. Konkret handledning behövs för att förstå om hur man ska ordna tillgänglighet för teckenspråkiga. Därför att många och även teckenspråkiga saknar denna konkreta handledning, när de inte har tillräcklig kunskap om teckenspråkig tillgänglighet. Avsaknaden av informationsmaterial på teckenspråk skapar hinder för teckenspråkiga att kunna hitta rätt vägledning till olika tjänster.