För kommun och myndigheter

Under detta avsnitt hittar ni som arbetar i kommun, region, företag eller i myndighet information om vad teckenspråkig information innebär, hur ni går tillväga för att ordna teckenspråkig information på er webbsida.

Begreppsförklaringar: döva innebär individer som inte hör och använder främst teckenspråk som sitt språk. Dövstum är ett begrepp som är gammalt och som inte används idag då den är felaktig. Majoriteten av döva har teckenspråk som deras moderspråk och det skrivna språket är deras andra språk.

Hörselskadade är individer som har hörselrester och använder tekniska hjälpmedel för att höra, en del använder talat språk och en del teckenspråk eller båda språken.

Ett av de tre nationella minoritetsspråken i Finland är teckenspråk som är uppdelat i två, det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Individen har teckenspråk som är ens modersmål eller första språk och skriftspråket är ens andra språk.

Teckenspråk kommuniceras via händer och mimik, teckenspråket har egen grammatik och språkregler som är olikt det talade språket. I majoritet är teckenspråket dövas första språk, dock finns det fler som har det som modersmål eller första språk. Teckenspråk är för alla som vill lära sig detta. Döva, hörselskadade, CODA (Children Of Deaf Adults) och anhöriga är en stor grupp som använder teckenspråk som sitt moderspråk eller som extra språk.