Enkät

VisualBridge Nyland-projektet hos Finlandssvenska teckenspråkiga rf har gjort kartläggning av kommunernas webbtjänster i Nyland och myndigheter. Resultatet är att det är väldigt få som har teckenspråkig information.

Enkät till er, kommuninvånare/medborgare om webbsidor på teckenspråk av tjänster hos kommunerna och myndigheterna, hur de kommunala och statliga tjänsterna har gett information på teckenspråk till dig, och hur de tjänsterna borde utvecklas med teckenspråkig information, när du ska besöka deras sidor.

Enkäten är stängd. Resultat av enkäten skall vara publicerad i projektets slutseminarium.

Tack för person som deltog och besvarade på enkäten!