Invånarinitiativ

Har du eller ni förslag på förbättringar hos din egen kommun så kan du skapa ett invånareinitiativ, där du lämnar ett förslag. Det finns olika sätt att lämna förslag via invånarinitiativ, det är möjligt att lämna elektroniskt genom webbsidan där ni hittar adressen längre ned på sidan. Ni kan skicka in genom post och även personligt.

Initiativet måste vara tydligt, innehålla rubrik och kort förklaring till vad det är för förslag och om det finns fler som stödjer så ska det även nämnas att det finns fler deltagare. Beroende på vad det är för förslag så skickas det till ansvarig myndighet eller enhet hos kommunen. Ni kan lämna förslag på hur olika service kan förbättras hos din hemkommun.

Skulle invånarinitiativ ha mer än 2% stöd från kommunmedlemmar och det tillhör fullmäktiges beslutanderätt så måste fullmäktige behandla förslaget inom sex månader.

Är det fler än 5% av de röstberättigade kommunmedlemmar som lämnar ett förslag kan det leda till kommunfolkomröstning och denna folkomröstning fungerar som rådgivande för fullmäktige.

 

Adress: www.invanarinitiativ.fi