Intresseorganisation

Om jag behöver stöd i att påverka för teckenspråkiga, kan intresseorganisation stötta mig?

Det är möjligt att du kan få stöd från intresseorganisation med ditt önskemål när du vill påverka teckenspråkig tjänst. Intresseorganisation har möjlighet att ge tips för hur du kan få ditt önskemål att bli genomförd då de har erfarenhet av att möta olika myndigheter.

[wptabs style=”wpui-green” type=”accordion”]
[wptabtitle]Frågor till intresseorganisation[/wptabtitle]

[wptabcontent]

 

 1. Kan de berätta om deras intresseorganisation, vem de är?
 2. Hur kan de hjälpa dig om teckenspråkig tillgänglighet?
 3. Vilka tre karaktärsnycklar är deras intresseorganisation?

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Finlands Dövas Förbund, www.kl-deaf.fi/sv-FI/ [/wptabtitle]

[wptabcontent]

 

 1. Finlands Dövas Förbund rf är en landsomfattande centralorganisation med 44 medlemsföreningar. Förbundets uppgift är att säkerställa dövas mänskliga rättigheter och se till att döva har samma möjligheter som andra. Vår vision är teckenspråket starkt och livskraftigt I ett pluralistiskt, flerspråkigt och mångkulturell samhälle och förbundet är en ledande intresse- och serviceorganisation på sitt område, såväl nationellt som internationellt.
 2. Finlands Dövas Förbund rf och dess medlemföreningar arbetar tillsammans med andra organisationer för en livsmiljö som lämpar sig för alla. Förbund har några specialsakkunniga som ansvarar för intressebevakningen t.ex. i fråga om tolkningstjänsterna på både individ- och riksomfattande nivå. Var inte rädd för att kontakta och fråga vad som helst!
 3. Finlands Dövas Förbund rf är aktiv i många sektorer, intresse- och rättighetsbevakande och internationella välkända.

 

 

 

[/wptabcontent]

[wptabtitle]SVT ry (teckenspråkstolkar i Finland), www.tulkit.net/pa-svenska/[/wptabtitle]
[wptabcontent]

 

 1. Vi är teckenspråkstolkar i Finland ry, teckenspråkstolkarnas intresseorganisation. Vi har fungerat från år 1982. Vi bevakar förmåner för teckenspråkstolkar i Finland.
 2. Vårt arbete är att bevaka förmåner för teckenspråkstolkar, men om det går allt bra med tolkarna, såsom ska också verka liv och tillgänglighet av teckenspråkiga. Teckenspråkiga kan leva så tillgängligare, när de har möjliga att använda tolk. Förmånerna av tolkarna bevakas, när de har allt bra i sitt arbetsliv, och även teckenspråkiga får välbehövlig tolkservice.
 3. Aktivitet, påverka och växelverka

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Finlandssvenska teckenspråkiga rf[/wptabtitle]
[wptabcontent]

 1. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. är en enda finlandssvensk teckenspråksförening i Svenskfinland. Föreningens uppgift är att ge möjligheter till finlandssvenska teckenspråkiga för att träffas och känna välmående i finlandssvenskt teckenspråks miljö.
 2. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnar olika evenemang, träffar och några andra händelser i Svenskfinland, såsom föreningen ska trygga medlem som söker efter språk, identitet och kultur av det finlandssvenska teckenspråket. Vi informerar också vid media, Teckeneko och tidning, Dövas blad om föreningens verksamhet.
 3. Föreningens syfte är att rädda finlandssvenskt teckenspråk p.g.a. det är hot att språk är på väg döende, främja finlandssvenska döva att få bättre service i vårt finländiska samhälle t.ex. information på finlandssvenskt teckenspråk, tolktjänster o.s.v., och främja kultur av finlandssvenska teckenspråkigas samfund att bevara kvar levande.

[/wptabcontent]
[/wptabs]