Material

Här samlas material från det här projektet, vilka uppgifter projektarbetarna genomfört kring tillgänglighetsfrågor.

Slutrapport – PDF

Kartläggning – PDF

En handbok av produktion av information på teckenspråk, klicka här.

Sammanfattning om frågeenkäten, klicka här.