Om oss

Denna webbsida, Visualaccess, är ett resultat från projektet VisualBridge Nyland som initierades mars 2013 och slutar i februari 2014. Webbsidans skötsel kommer sedan Finlandssvenska teckenspråkiga rf att ta ansvar för. På den här webbsidan är målsättningen att ni ska få mer information om teckenspråkig tillgänglighet, vad det innebär och hur det går till att förbättra tillgängligheten på webbsidor för teckenspråkiga.

VisualBridge Nyland är ettårigt projekt som ska initiera och sprida metoder för bättre teckenspråkig tillgänglighet i Nyland. Under projektets tid kommer vi att informera om teckenspråkigas behov till samhälliga tjänster som myndigheter, kommunal, regional och offentlig tjänst. Med information kommer vi visa exempel på hur förbättrad teckenspråkig tillgänglighet kan ordnas.

Ett av VisualBridge Nyland projektets syfte är att främja nyländska döva att få information och vägledning till samhällets tjänster på sitt eget modersmål, teckenspråk. Projektets fokusområde är främst kommuner och boenden inom Nyland. Det finns två nationella teckenspråk i Finland, det finlandssvenska och det finska teckenspråket.

Stödet till VisualBridge Nyland kommer från Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM, ELY på finska).