Referensgrupp

Det finns en referensgrupp vars uppgift är att kolla kvaliteten för VisualBridge Nyland projektet, hur det går med projektet. I referensgruppen ingår representanter; styrelsemedlem från Finlandssvenska teckenspråkiga rf, medlem från Finlandssvenska teckenspråkiga rf, medlem från Västra Nylands teckenspråkiga klubb, medlem från Borgå Nejdens Dövas rf.