Styrgrupp

Det finns en styrgrupp som består av representanter från Finlandssvenska teckenspråkiga rf kansli, styrelse och medlemmar. Sakkunnig från Finlands dövas förbund och vid möjlighet handläggare från NTM-centralen.

Styrgruppen träffats 4-5 gånger under projekttiden och representanterna får information från projektarbetarna och lämnar respons på idéer och problem.