Video exempel

Syftet med dessa informationsvideor är att visa skillnader på bra och dåliga exempel som görs när informationsvideor på teckenspråk produceras. De olika videor exemplen är för att uppmärksamma och ge tips så Era videor kan bli av bra kvalitet för tittarna.

[wptabs style=”wpui-green” type=”accordion”]
[wptabtitle]Översättning – 1. exempel[/wptabtitle]

[wptabcontent]

Bra / Dåligt

I den första delen av denna video visas översättning från lättläst text, därefter förklaras det varför den delen är dålig.

Översättning från lättläst text rekommenderas inte för att vid översättningsarbetet uppstår det svårigheter att få till tydlig information och flyt i teckenspråket, när texten redan är uppdelad i korta stycken. Detta då vid översättning plockas det ut enstaka ord som sedan omvandlas till tecken, mindre material att gå på leder till mindre information att ge.

Det är även tungt att avläsa vad berättaren tecknar.

I den andra delen visas den bättre översättningen där informationen har tagits från vanlig text, och underlättar även för berättaren som har mer innehåll att gå på. Informationen är lite mer rikare och det är lättare att avläsa vad som tecknas.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Översättning – 2. Exempel[/wptabtitle]
[wptabcontent]

 

Bra/ Dåligt

I den första delen av denna video visas en översättning med störande inslag, därefter förklaras det varför den delen är dålig.

Vid denna typ av översättning uppstår det situationer där berättaren tappar kontakt med mottagaren, exempelvis tittar bort från kameran och läser material på annat ställe, tappar bort sig och byter ämne. Detta skapar osäkerhet hos mottagaren som inte kan ta till sig informationen. Förberedelse inför översättning är viktigt och vi rekommenderar användning av monitor eller liknande där texten finns i ögonhöjd.

I den andra delen visas den bättre översättningen där information är klar och tydlig, när berättaren har förberett sig med översättning och insatt sig i ämnet. Berättaren har kontakt med mottagaren och informationen tas lättare emot.

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Videokvalitet[/wptabtitle]
[wptabcontent]

I denna video visar vi exempel på vad som kan störa både det visuella och kvaliteten i videon, här visas alla delarna samtidigt men var och för sig så kan de också ge ett störande intryck. Det är viktigt att tänka på dessa delar.

  • Rörig bakgrund eller rörelse i bakgrund
  • Färgkontrast i kläder
  • Mönstrade kläder
  • Scarf eller smycken som blänker
  • Fel typ av belysning

I den andra delen visar vi på ren bakgrund som inte stör det visuella, kläderna som är neutrala och andra störningsmoment har tagits bort. Detta är ett exempel på bra videokvalité där mottagaren av informationen lättare kan ta till sig det som tecknas.

[/wptabcontent]
[/wptabs]