Handbok

Under sista fasen i projektet har projektarbetarna utifrån olika material och kommunseminariet skapat en handbok, den offentliggörs via projektets hemsida och e-post utskick till alla kontaktpersoner och samarbetspartners.

Handboken syfte är att ge kort och konkret information om teckenspråk, teckenspråkig information, processen under skapande av informationsfilmer, vad både beställare och aktörer ska tänka på. Syftet är även att handboken kommer fungera som startmaterial för alla de som kommer att ta steget och göra sina webbsidor tillgängligare för teckenspråkiga också.

Handboken om produktion av information på teckenspråk – PDF